Samen

naar beter

Adviseurs bestrijden kennisarmoede en doen nu ook: Coronababbels

Situering

Adviseurs zijn vrijwilligers met een migratieverleden. Ze richten zich tot etnisch-diverse groepen. Ze spreken over vrije tijd, gezondheid, opvoeding, onderwijs, energie besparen, … Met de infosessies willen ze kennisarmoede tegengaan en de maatschappelijke participatie van de deelnemers verhogen.

De coronacrisis treft maatschappelijk kwetsbare groepen extra hard. Daarom sluiten de Adviseurs zich nu ook aan bij Coronababbels. Coronababbels gaat uit van een samenwerkingsverband: Armen-te-kort, Recht-Op, Safe Space, The Human Link, Boysproject, Violett, European Family Justice Center Alliance, kabinet Sociale Zaken van stad Antwerpen. De partners engageren zich om kwetsbare burgers die tijdens de coronacrisis hun weg zijn kwijtgeraakt op te pikken, hun een luisterend oor te bieden en opnieuw op weg te helpen. Alle partners bundelen hun krachten om: een dialoog aan te gaan om ervaringen te delen; psychosociale ondersteuning aan te bieden, individueel of in groep; sociale netwerken te versterken; in te zetten op beleidssignalering.

Vraag

De Adviseurs zijn gedreven vrijwilligers die hun gemeenschap goed kennen. Wel hebben ze nood aan opleiding over de onderwerpen die ze brengen en aan ondersteuning.

Zo ook voor Coronababbels. De Adviseurs hebben nood aan een opleiding over het virus, de ziekte en het gebruik van een online praatplatform dat voor iedereen eenvoudig toegankelijk is.

Onze werkwijze

Avansa begeleidt en ondersteunt de Adviseurs.

  • werven en samenstellen van een meertalige vrijwilligersgroep met migratieachtergrond;
  • opleiden van de vrijwilligers;
  • samen kiezen en samenstellen van informatiesessies;
  • organiseren oefensessie(s) voor eigen publiek met focus op ervarings- en perspectiefuitwisseling tussen lotgenoten;
  • actief zoeken naar kwetsbare groepen en hun noden en organiseren van homeparty’s;
  • op vraag doorverwijzing naar stedelijke diensten, organisaties of verenigingsleven;
  • registreren en bundelen van opgedane ervaringen, vragen en evaluatie van het doelpubliek.