Samen

naar beter

Atmosfeermakers samenbrengen en inspireren

Situering

In 2021-22 begeleidden we een participatietraject in 12 gemeenten met inwoners om input te leveren voor het lokaal energie- en klimaatplan. Najaar 2022 organiseerden we een netwerkevent om elkaar te inspireren met de resultaten en successen. We deden een warme oproep naar zowel lokale overheden, organisaties en in het bijzonder naar burgerinitiatieven, om te blijven samenwerken en om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Vraag

Tijdens het netwerkevent kregen we de vraag naar meer gelegenheid tot netwerking en uitwisseling tussen Atmosfeermakers uit verschillende gemeenten. Deze vraag en de positieve reacties op het event vormen de aanleiding tot een vervolg van Atmosfeermakers in 2023-2035.

Onze werkwijze

We willen Atmosfeermakers inspireren en nieuwe Atmosfeermakers aantrekken door goede voorbeelden te delen en activiteiten te organiseren. We opteren voor een aanpak waarbij we burgers verbinden en maatschappelijk engagement willen stimuleren.

Concreet organiseren we 3 inspiratieactiviteiten waarop we Atmosfeermakers en geïnteresseerden uitnodigen, inspireren en aanzetten tot actie. We willen het netwerk van Atmosfeermakers verrijken. Atmosfeermakers vinden elkaar in de strijd voor een duurzamere samenleving.