Samen

naar beter

Bewoners werken aan gemeenschappelijke ruimten

Situering

De sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen heeft een gebouw met appartementen in Wuustwezel, in de Gasthuisstraat. Het gebouw is een beschermd monument, een voormalig gasthuis en bejaardentehuis, en bestaat uit een twintigtal eenslaapkamerappartementen. Achteraan bevindt zich een grote gemeenschappelijke tuin. Het gebouw is verouderd en in slechte staat. Ook zijn er heel wat leefbaarheidsproblemen (door verslaving, afval, geluidsoverlast, …). De laatste jaren werden het onderhoud van de gebouwen en de leefbaarheidszaken niet goed opgevolgd. Hierdoor is de relatie tussen de bewoners en de sociale huisvestigingsmaatschappij verslechterd.

Vraag

De Voorkempen wil de leefbaarheid en het samenleven in het gebouw bevorderen en ook de relatie tussen de bewoners en De Voorkempen verbeteren. Ze wil de bewoners betrekken bij de opknapwerken van het gebouw en bij de invulling van de gemeenschappelijke delen. Zodat de bewoners hun woonomgeving meer toeëigenen en zichzelf gaan zien als partner van de sociale huisvestingsmaatschappij, met gedeelde verantwoordelijkheden.

Onze werkwijze

De Voorkempen zet in op twee sporen:

  • defecten in het gebouw en de appartementen verzamelen en hiervoor in overleg met de technische dienst concrete oplossingen zoeken;
  • verbeterideeën voor de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de gang, de tuin, de kelder, … verzamelen. Samen met de bewoners concrete ingrepen zoeken en uitvoeren.

Avansa focust op het tweede spoor: de verbeterideeën voor de gemeenschappelijke ruimtes. We opteren voor een aanpak waarin participatie, sociale cohesie bevorderen en maatschappelijk engagement steunen centraal staan. We verzamelen de noden en ideeën van de bewoners via deurbabbels en zetten die, samen met De Voorkempen, om in concrete acties. Daardoor geraken de bewoners meer betrokken, ontstaan gedeelde opvattingen en voelen ze zich meer verbonden met elkaar en hun woonomgeving.

Voor het eerste luik engageren we ons om de bewoners mee te informeren over de meldingsweg van problemen en defecten, maar we gaan ze niet zelf verzamelen of oplossen.

het gebouw

Verloop

Sinds de start in oktober 2022, is er een veilig klimaat gecreëerd waarin bewoners hun zeg kunnen doen en is de relatie tussen De Voorkempen en de bewoners verbeterd. Dankzij de input van de bewoners, ligt er een concreet en realiseerbaar actieplan. De bewoners zijn gemotiveerd om gemeenschappelijke ruimtes mee vorm te geven en hiervoor de handen uit de mouwen te steken zoals voor de aanplanting van de gemeenschappelijke tuin.

Avansa blijft zich verder engageren in dit project tot september 2023 en schrijft een eindverslag. De bedoeling is dat bewoners en De Voorkempen de realisaties (kunnen) verduurzamen.