Samen

naar beter

Bewonerspanel van sociale huurders in stad Antwerpen

Situering

Stad Antwerpen en de sociale huisvestingsmaatschappijen willen het aangenaam wonen en samenleven in de Antwerpse sociale woonwijken bevorderen. In het beleid dat ze hiervoor ontwikkelen, willen ze ook de stem van sociale huurders horen.

Vraag

Ze richten een bewonerspanel van ervaringsdeskundigen op dat hen adviseert. Bewoners van een sociale huurwoning in de stad Antwerpen kunnen zich kandidaat stellen. Ze engageren zich om gedurende minstens één jaar mee na te denken met de stad en sociale huisvestingsmaatschappijen over wonen en samenleven in sociale woonwijken. Avansa verwerft de opdracht om de bewonersgroep te begeleiden.

Onze werkwijze

Avansa doet een verkennend participatietraject met het bewonerspanel. We bekijken met hen hoe ze de adviseringsopdracht gaan invullen. Om nadien te bekijken hoe deze participatie een vaste plek krijgt binnen de overlegorganen van de stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

  • mee rekruteren van de bewoners;
  • een verkennend participatietraject opstarten over het sociaal woonbeleid in de stad en de thema’s die leven in sociale woonwijken;
  • werken naar een eindproduct om te overhandigen aan de stad Antwerpen en de sociale huisvestingsmaatschappijen rond participatie binnen sociaal huren in de stad.
  • samen bekijken met het panel hoe dit inspraakproces na dit proefjaar kan verdergezet worden.