Samen

naar beter

Burgers maken mee het klimaatactieplan van Hemiksem

Situering

De klimaatcrisis en de urgentie om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, houdt momenteel veel gemeentebesturen bezig. De Europese Commissie creëerde de burgemeesterconvenant, waarop lokale overheden kunnen intekenen om zich te engageren om 40% minder CO²-uitstoot te realiseren tegen 2030. De gemeente Hemiksem ondertekende het burgemeesterconvenant en engageerde zich voor een participatietraject met zijn inwoners.

Ook andere gemeenten ondertekenden het burgemeesterconvenant én engageren Avansa om een gelijkaardig participatietraject met de inwoners aan te gaan: Boechout, Brasschaat, Kapellen, Mortsel, Ranst, Schelle en Schilde.

Vraag

De gemeente Hemiksem wil in cocreatie met inwoners, waaronder ook maatschappelijk kwetsbare inwoners, klimaatacties uitwerken.

Onze werkwijze

Avansa begeleidt het participatietraject met de inwoners van Hemiksem.

  • Input van de hele bevolking verzamelen;
  • Organiseren van een startmoment;
  • Samenstellen van een diverse groep inwoners ;
  • Begeleiden van het participatietraject;
  • Opmaak van een klimaatactieplan;
  • Opstart van de eerste actie.