Samen

naar beter

Atmosfeermakers: burgers maken mee het gemeentelijk klimaatactieplan

Situering

De klimaatcrisis en de urgentie om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, houdt momenteel veel gemeentebesturen bezig. De Europese Commissie creëerde de burgemeestersconvenant, waarop lokale overheden kunnen intekenen om zich te engageren om 40% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2030. 12 gemeenten in de regio Antwerpen tekenden het Burgemeestercsonvenant en engageerden zich voor een participatietraject.

Vraag

12 gemeenten in de regio Antwerpen werken in cocreatie met inwoners klimaatacties uit. De 10 gemeenten zijn: Boechout, Boom, Brasschaat, Essen, Hemiksem, Kapellen, Mortsel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde en Zandhoven. Ze vragen aan Avansa om dit participatietraject te begeleiden. Deze trajecten lopen van 2021 tot 2022.

Onze werkwijze

Avansa begeleidt het participatietraject met de inwoners.

  • Input van de hele bevolking verzamelen;
  • Organiseren van een startmoment;
  • Samenstellen van een diverse groep inwoners ;
  • Begeleiden van het participatietraject;
  • Opmaak van een klimaatactieplan;
  • Opstart van de eerste actie.

Atmosfeermakers rond de tafel in Boechout