Samen

naar beter

Buurtwerking opent tweedehandswinkel

Situering

’t Pleintje is een buurtwerking in Deurne-Zuid waar buurtbewoners mekaar ontmoeten. Ze organiseren ook activiteiten zoals buurtmaaltijden, een bibpunt, een webpunt en een tweedehandswinkeltje. Het winkeltje krijgt de kans om uit te breiden: meer ruimte en meer openingsuren.

Vraag

’t Pleintje grijpt dit aan om de vrijwilligerswerking te versterken, een ruimer publiek aan te spreken, een brug te slaan naar buurtorganisaties, …

Onze werkwijze

Avansa begeleidt dit proces in 2019, tot het openingsfeest.

  • opzet van een voorbereidend traject met de huidige vrijwilligersgroep;
  • oplijsten van troeven en knelpunten van de lopende werking, systematiseren van ervaringen en formuleren van leerpunten;
  • vanuit leerpunten en ambities omschrijven van de contouren van de tweedehandswinkel en de vrijwilligersploeg in de toekomst;
  • bespreken en op punt zetten van een plan voor de winkel en voor de samenstelling en werving van nieuwe vrijwilligers, maken van afspraken;
  • ondersteuning bij het opstartfeest en bij de bekendmaking.

Hierna volgt een vervolgbegeleidingstraject met de vrijwilligers om niet-verkoopbare ingebrachte kleding en andere spullen te restylen tot iets nieuws.