Samen

naar beter

Cocreatie met gedetineerden: CreaTracks

Situering

Na detentie is het niet gemakkelijk om terug in de maatschappij te  stappen. Rolmodellen kunnen een hefboom zijn voor de re-integratie.

Vraag

Er is een behoefte aan een format dat gebruikt kan worden ter voorbereiding van re-integratie en ter preventie van recidive.

Onze werkwijze

Samen met gedetineerden en een groep buiten de gevangenis ontwikkelen we via een cocreatief traject een educatief spel. Het thema ‘helden’ (rolmodellen) vormt de rode draad.

  • een traject met gedetineerden waarin we het thema verkennen en tot input komen voor het eindproduct;
  • een groep buiten de gevangenis levert een bijdrage aan het eindproduct;
  • een eindproduct dat bijdraagt aan de re-integratie van gevangen en recidive bespreekbaar maakt.