Samen

naar beter

Cohousen voor sociale huurders: De Werve Hoef

Situering

Cohousen is in, maar momenteel is het aanbod voor kwetsbare groepen beperkt. De nood is er wel. De Ideale Woning zet een vernieuwend cohousingsproject op waarbij ze de toekomstige bewoners vanaf het begin betrekt. De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij in Antwerpen en omliggende randgemeentes. Naast sociale woningen verhuren en verkopen, werken ze aan goed samenleven in de sociale woonwijken.

Vraag

De Ideale Woning bouwt tegen 2024 de cohousingssite De Werve Hoef. Elk gezin zal een volwaardig appartement huren. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van ruimten die gemeenschappelijk zijn, zoals een gemeenschappelijke tuin, leefruimte, fietsenstalling en wasserette. De toekomstige bewoners geven mee vorm aan de woonsite en aan het samenleven.

Onze werkwijze

Avansa begeleidt het participatieproces met de toekomstige bewoners.

  • De toekomstige bewoners werken een woon- en leefprogramma uit: hoe willen ze leven, wat vinden ze belangrijk, hoe willen ze elkaar ontmoeten, wat willen ze delen.
  • De toekomstige bewoners en De Ideale Woning stellen een engagementsverklaring op dat ze ondertekenen.
  • We zoeken en selecteren samen een architect die dit woon- en leefprogramma omzet naar een plan.
  • We zoeken en selecteren samen een ondernemer die de cohousingsite realiseert.