Samen

naar beter

CURANT: cohousing met jonge nieuwkomers

Situering

De kwetsbaarste vluchtelingen zijn vaak niet-begeleide minderjarigen die zonder ouders in België toekomen. Een deel van hun ondersteuning, zoals voogd en Onthaalklas anderstaligen, valt weg als ze meerderjarig worden. Daardoor is er een grotere kans dat ze ongekwalificeerd de schoolbanken verlaten en voor lange tijd in de sociale bijstand vallen. De stad Antwerpen voert een beleid om jonge, kwetsbare vluchtelingen te ondersteunen en hun integratie te bevorderen. Curant 2.0 is een cohousingproject voor jonge vluchtelingen en jonge buddy’s

Dit is een vervolg op het vernieuwende proefproject CURANT dat in 2016-2019 liep. Dit eerste project liep in opdracht van OCMW Antwerpen en werd deels gefinancierd door het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie. Partners: OCMW Antwerpen, stad Antwerpen, Atlas (Integratie en inburgering Antwerpen), JES vzw (Stadslabo voor kinderen en jongeren), Solentra (Solidariteit en trauma UZ Brussel) en
Cemis (Centrum voor Migratie en interculturele studies van de Universiteit Antwerpen). Zowel de buddies als de nieuwkomers kregen intensieve begeleiding.

Vraag

Jongeren (20-30 jaar) delen gedurende minstens een jaar als buddy een woning in Antwerpen met een jongvolwassen niet-begeleide, erkende vluchteling. Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker en leren ze sneller Nederlands. Avansa begeleidt de buddy’s zodat ze hun rol als buddy goed kunnen opnemen.

Onze werkwijze

  • screenen en matchen van de vrijwillige buddy’s;
  • groepsbegeleiding van de vrijwillige buddy’s ter voorbereiding van het samenhuizen;
  • groepsbegeleiding van de buddy’s en nieuwkomers rond samenhuizen;
  • vanuit ervaringen van de buddy’s het onthaalbeleid helpen vormgeven op basis van de concrete noden die naar boven komen;
  • praktische obstakels voor integratie mee expliciteren.