Samen

naar beter

Deelmobiliteit in sociale woonwijken in Essen en Mortsel

Situering

Sociale huurders ervaren meer dan gemiddeld vervoersarmoede. Een deel van de oplossing voor vervoersarmoede ligt in deelsystemen. Maar deelsystemen botsen ook op drempels: kennis die ontbreekt, onzekerheid over vaardigheden, bezorgdheid voor te hoge kosten, … De Ideale Woning zet een proefproject op in twee sociale woonwijken. De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij in Antwerpen en omliggende randgemeentes. Naast sociale woningen verhuren en verkopen, werken ze aan goed samenleven in de sociale woonwijken.

Vraag

Om een draagvlak te creëren bij de bewoners en afspraken te maken over het deelsysteem doet De Ideale Woning beroep op Avansa. Door vanaf de start toekomstige gebruikers mee te betrekken kunnen we tegemoetkomen aan vragen en bezorgdheden. Ook kunnen bewoners mee wegen op beslissingen over kostprijs, type vervoersmiddel, onderhoud en reservatiesysteem.

Onze werkwijze

Avansa begeleidt een groep bewoners om een deelsysteem met goede afspraken uit te werken. Het loopt als proefproject in twee wijken, in Essen en Mortsel.

  • uitvoeren van een terreinverkenning in de verschillende wijken;
  • werven van deelnemers en opzetten van een groepstraject, waar aan bod komen: afwegen van voor- en nadelen van een (auto)deelsysteem, maken van goede afspraken, uitproberen van het deelsysteem en evalueren ervan;
  • samen met de deelnemers aanbevelingen formuleren en een afsprakennota opmaken;
  • uitrollen van het vervoersdeelsysteem in twee wijken (in Essen en Mortsel), opzetten van een communicatieaanpak met de deelnemers en het evalueren van de werking;
  • bekendmaken van de aanbevelingen naar andere gemeenten en wijken, eventueel via een ambassadeurswerking.