Samen

naar beter

Digibabbels: van koffiebabbels met ouders naar digibank in Boom

Situering

Een groot deel van de bevolking is niet mee in de digitaliseringsgolf. Daardoor ervaren mensen  uitsluiting van sociale rechten. Digitaal insluiten gaat niet langer over het hebben van een pc en internettoegang maar vooral ook over digitale vaardigheden. Zonder die digitale vaardigheden missen mensen allerlei kansen. Ouders worden ook digitaal afhankelijk van hun kinderen.

Vraag

Scholen en organisaties in Boom willen ouders in een kwetsbare positie digitaal versterken. Digibank RupeLaar staat klaar om mensen met hun digitale vragen verder te helpen. Avansa gaat laagdrempelig met de ouders aan de slag om hen voor het digitale enthousiast te maken en hen toe te leiden naar de Digibank.

Onze werkwijze

  • We werken samen met 2 basisscholen en kunnen rekenen op medewerking van brugfiguren voor de toeleiding van ouders.
  • Door thematische digimomentjes te organiseren, stimuleren we ouders de digitale wereld te ontdekken in een veilige en gekende omgeving.
  • We zorgen voor een warme samenwerking en toeleiding naar Digibank RupeLaar.