Samen

naar beter

Digibank Zora helpt mensen met digitale vragen

Situering

De Vlaamse overheid wil kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door de oprichting van digibanken. Digibank Zora is een van de digibanken, een initiatief van stad Mortsel. Mortsel werkt in dit project sterk samen met ILV ZORA Werkt en de lokale besturen van Boechout, Borsbeek, Edegem, Kontich, Hove, Lint, Mortsel en Wommelgem.

Digibank Zora zet in op een sterke samenwerking tussen de lokale besturen, lokale vrijwilligersinitiatieven en organisaties die al een sterke werking met doelgroepen hebben. De Digibank biedt een dienstverlening aan voor alle inwoners van de regio en omvat:

  • 11 Digipunten die bemenst worden door Digihelpers;
  • aanbieden van vormingen om inwoners digitaal sterker te maken;
  • een uitleendienst voor hardware.

De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, maar de focus ligt op kortgeschoolden, huishoudens met een laag gezinsinkomen, werkzoekenden en senioren.

Vraag

Er wordt een vrijwilligersploeg opgericht om digitale vragen van digistarters te beantwoorden in digipunten verspreid over de 8 deelnemende gemeenten. Avansa regio Antwerpen leidt de vrijwilligers op en ondersteunt hen op een participatieve manier. Verder nemen we ook de vrijwilligerscoördinator in elke gemeente mee in het traject en stomen we hen klaar om de ondersteunende rol van Avansa eind 2024 over te nemen.

Onze werkwijze

  • We zijn maandelijks aanwezig op het digipunt in elke gemeente om de digihelpers te ondersteunen.
  • We organiseren een maandelijkse intervisie waar de digihelpers ervaringen kunnen uitwisselen en we hen ondersteuning geven.
  • We leiden de digihelpers op via de basisopleiding, aangeboden door Mediawijs, rond softskills: omgaan met moeilijke vragen, privacy, grenzen aangeven, …