Samen

naar beter

Digiburger: een e-inclusiebeleid ontwikkelen voor Antwerpse organisaties

Situering

Een groot deel van de bevolking beschikt over onvoldoende digitale toegang en digitale vaardigheden om zich online te beredderen. Terwijl steeds meer diensten online gaan. Wie niet online gaat mist toegang tot diensten, informatie en kansen. Hierdoor zijn ze beperkt in hun mogelijkheden tot deelname aan de samenleving.

Aanleren van digitale vaardigheden schrikt mensen af. Ze zien er niet altijd de meerwaarde van in of denken dat het allemaal te hoog gegrepen is voor hen. Ze missen zelfvertrouwen. Knoppenkennis alleen volstaat niet. Ze moeten informatie ook kunnen zoeken, selecteren en verwerken.

Vraag

Vele verenigingen nemen initiatieven om de digitale kloof aan te pakken. Ze bieden toegang tot internet en voorzien begeleiding. Maar ze bereiken alleen wie het aanbod kent en gemotiveerd is. Andere verenigingen hebben veel contact met mensen met weinig digitale vaardigheden, maar hebben geen aanbod rond e-inclusie.

De stad Antwerpen vraagt in 2018 om samen met de Antwerpse Huizen van het Kind een e-inclusiebeleid voor hun Huizen te ontwikkelen. In 2020 vraagt de stad Antwerpen om ook een e-inclusiebeleid te ontwikkelen samen met de sociale organisaties in de stad.

Onze werkwijze

Huizen van het Kind

Vanuit de Huizen van het Kind ontwikkelen we in 2018-2020 een aanpak die vertrekt vanuit noden en interesses van ouders: een kind inschrijven op school, een afspraak maken via het portaal A-stad, foto’s delen en bewerken, apps downloaden, …

We hebben aandacht voor knoppenkennis en het gebruik van het eigen toestel. Maar ook voor het verbeteren van soft skills, zoals een aangewakkerde nieuwsgierigheid, de zin en het zelfvertrouwen om te experimenteren, zelfredzaamheid, …

We leggen samen met de Huizen van het Kind een traject af om te komen tot een e-inclusiebeleid dat digitale oefenkansen inbed in de werking van de organisaties die actief zijn in de Huizen van het Kind.

 • uitvoeren van een verkennend onderzoek;
 • begeleiden werkgroep om beleidskeuzes te maken;
 • een beleidstekst en een plan van aanpak uitschrijven;
 • plan van aanpak testen in twee wijken;
 • de beleidstekst mee helpen uitvoeren en de uitvoering opvolgen;
 • verzamelen van best practices;
 • uitschrijven van een draaiboek met tips en werkmethodes.

Sociale organisaties

We ontwikkelen samen met enkele sociale organisatie in de stad Antwerpen een duurzaam e-inclusiebeleid dat digitale oefenkansen biedt aan hun bezoekers. We willen ook een vrijwilligersgroep oprichten die op vraag van organisaties kan ingezet worden.

 • selecteren van enkele organisaties;
 • doorlichten van de organisaties op het vlak van e-inclusie;
 • ontwikkelen van een traject op maat waarbij de organisaties kunnen kiezen uit verschillende modules;
 • uitwerking van een vormingsaanbod voor medewerkers en vrijwilligers;
 • vrijwilligers werven en selecteren voor de vrijwilligerspool;
 • ontwikkelen van dispatchingsysteem dat opdrachten toewijst aan de vrijwilligerspool.