Samen

naar beter

Digiburger: een e-inclusiebeleid ontwikkelen voor Antwerpse organisaties

Situering

46% van de Belgische bevolking is digitaal kwetsbaar (Barometer Digitale inclusie 2022), terwijl steeds meer diensten online gaan. Wie niet online gaat mist toegang tot dienstverlening, informatie en kansen en wordt dus uitgesloten samenleving. 

We werken sinds 2018 intensief rond het thema e-inclusie met verschillenden sociale organisaties, waaronder de Huizen van het Kind stad Antwerpen (2018-2020). 

Vraag

Op vraag van de stad Antwerpen en in samenwerking met een aantal (sociale) organisaties zoeken we samen naar laagdrempelige manieren om Antwerpenaren digitaal te versterken.  

Onze werkwijze

Met het project Digiburger willen we naar de mensen toe gaan. Een digitale vraag stellen is immers nog steeds een grote drempel. Ook je ervan bewust zijn dat je een digitale vraag hebt, is niet evident. We kozen voor buurtrestaurants, diensten- en ontmoetingscentra als uitvalsbasis voor ons project. Want dit zijn plekken waar (ook) digitaal kwetsbaren sowieso al naar toe gaan.  

We betrekken deze partnerorganisaties zoveel mogelijk in het project. We ontwikkelen samen een e-inclusiebeleid op maat en stimuleren hen om hun diensten en werking kritisch onder de loep te nemen op (digitale) toegankelijkheid. 

Elke week sturen we een ploeg vrijwilligers uit naar deze verschillende organisaties om mensen gratis verder te helpen met hun digitale vragen. Iedereen kan gewoon vrij inlopen zonder afspraak.