Samen

naar beter

Digihelden: voor en door mensen met een beperking

Situering

Mensen met een beperking kunnen bijna nergens terecht met hun digitale vragen. Het aanbod is niet op hen voorzien. Toch wordt er van hen verwacht dat ze digitaal mee zijn. Om bijvoorbeeld het digitale platform ‘Mijn VAPH’ te raadplegen over tegemoetkomingen voor zorg en ondersteuning op maat. Ook andere diensten zijn dikwijls enkel nog digitaal toegankelijk. Mensen met een beperking kunnen soms hun sociale rechten niet opnemen en worden dikwijls uitgesloten. Door beperkte kennis zijn ze bovendien kwetsbaar voor digitale fraude.

Dikwijls vangen ouders en mantelzorgers de digitale noden op. Gelukkig maar! Maar zo krijgen mensen met een beperking onvoldoende kansen om autonoom te handelen. Ook medewerkers krijgen van hun cliënten dikwijls een digitale hulpvraag. Maar dat is geen kerntaak en door allerlei drempels kunnen ze geen kwaliteitsvolle digitale hulp bieden.

Vraag

Hoe kunnen we mensen met een beperking gelijke kansen bieden in de digitale samenleving? Pegode en Avansa regio Antwerpen bundelen de krachten en delen expertise. We zetten in op de digitale vaardigheden van de cliënten, hun netwerk en de medewerkers van Pegode.

Onze werkwijze

We focussen op het digitaal versterken van mensen met een beperking. We werken participatief: zowel cliënten als medewerkers geven Digihelden mee vorm op basis van noden die leven.

We werken vanuit de talenten van cliënten en medewerkers, de zogenaamde digihelden. De digihelden zorgen ervoor dat het digitale een ‘win’ wordt voor iedereen. Cliënten en medewerkers kunnen bij hen terecht met hun digitale vragen. Samen zoeken ze naar antwoorden en oefenen ze digitale vaardigheden op een vertrouwde plek.

We richten ook een DigiGroep op die kritisch kijkt naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening en adviezen formuleert om die te verbeteren. Bij succes kan het concept naar andere organisaties in de sector worden uitgerold.