Samen

naar beter

Digitaal versterken van maatschappelijk kwetsbare vrouwen

Situering

Onze samenleving digitaliseert in sneltempo. De coronacrisis heeft dit proces nog versneld. Veel diensten worden hoofdzakelijk digitaal aangeboden: online facturen betalen, solliciteren via e-mail, online inschrijven voor een school of kinderopvang, online afspraken maken bij de dokter of het stadsloket, … De druk om digitaal zelfredzaam te zijn is groot.

Wie niet beschikt over de nodige basisvaardigheden of middelen zoals een computer of een stabiele wifiverbinding valt uit de boot. Safe Space vzw in Borgerhout, een organisatie die sterk inzet op vrouwen empoweren, zet hierop in.

Vraag

Safe Space wil maatschappelijk kwetsbare vrouwen digitale vaardigheden bijbrengen. Zo kunnen ze hun digitale zelfredzaamheid in het dagelijkse leven en hun zelfstandigheid vergroten.

Onze werkwijze

  • We brengen de digitale noden van de vrouwen in kaart.
  • We geven groepssessies over verschillende thema’s zoals whatsapp, e-mail, online afspraken maken, …
  • We bieden een omgeving waarin de vrouwen van elkaar kunnen leren.
  • We stellen een sociale kaart op zodat de vrouwen ook na de sessies weten waar ze terecht kunnen voor het gebruik van bijvoorbeeld een computer, voor vragen of voor les rond digitale vaardigheden.