Samen

naar beter

Gruunrant Deurne vergroent buurt samen met inwoners

Situering

Het burgerinitiatief GruunRant Deurne zet zich in om Deurne te vergroenen. Ze willen het bestaande groen versterken, uitbreiden én met elkaar verbinden. Meer groen zorgt voor betere luchtkwaliteit, verkoeling, biodiversiteit en waterabsorptie. Maar groen kan ook ingezet worden om straten verkeersveiliger te maken en ontmoeting tussen buren te stimuleren. Kortom, met groen creëer je een leefbare en klimaatbestendige buurt.

GruunRant Deurne diende een projectvoorstel in bij Team Commons van Stad Antwerpen. Het idee werd goedgekeurd en ze startten met procesondersteuning vanuit de Stad.

Vraag

De vrijwilligers van GruunRant Deurne willen inwoners inspireren om hun voortuin en straat te vergroenen. Ze willen een positief verhaal uitdragen en op die manier het draagvlak vergroten.

De vrijwilligers vragen aan Avansa om samen te werken rond dit participatieve luik. Concreet gaat het over toestappen naar bewoners en onze expertise rond bewonersparticipatie delen.

Verder engageert Avansa zich om de vrijwilligersgroep van GruunRant Deurne te begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van hun plan van aanpak en de acties mee vorm te geven.

Onze werkwijze

Op 13 juni nodigde GruunRant Deurne alle buurtbewoners uit om mee te denken en te dromen over de toekomst van de buurt.  Hoe zou de buurt er in 2030 kunnen uitzien? De droombeelden werden voorgesteld aan een 50-tal aanwezigen. De bewoners kregen de kans om hun enthousiasme en bezorgdheden met elkaar te delen. Het was een boeiende en inspirerende avond, een succesvolle eerste ontmoeting met de buurt.

Met de input van het info- en droommoment maken de vrijwilligers een actieplan op. Samen kiezen ze acties en prioriteiten voor het komende jaar uit. Daarmee gaan we verder aan de slag.