Samen

naar beter

Ieders stem telt: verkiezingen 2024

Situering

2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. We trekken twee keer naar de stembus: in juni voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen en in oktober voor de provinciale en lokale verkiezingen. Maar ook de spelregels van de verkiezingen zijn veranderd. De belangrijkste verandering is de afschaffing van de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen.

Vraag

De afschaffing van de opkomstplicht is een belangrijk thema voor de sociale sector. De vrees is dat niet iedereen zal gaan stemmen en daarmee sommige groepen ondervertegenwoordigd zullen zijn.  Naar schatting zou 20-25% van alle stemgerechtigden niet komen opdagen en zal dit waarschijnlijk elk jaar blijven stijgen.

Daarom wil Avansa regio Antwerpen de handen in één slaan om mensen te overtuigen hun stem uit te brengen. Want ieders stem telt!

Onze werkwijze

We bundelen de krachten om verschillende acties en projecten op te zetten.

  • We maken deel uit van het samenwerkingsverband Ieders Stem Telt.
  • Samen met partners gaan we trajecten op maat aan in de regio Antwerpen: middenveldorganisaties, lokale besturen en burgerinitiatieven. De inhoud is flexibel en afhankelijk van de noden van de lokale context.

Wat willen we hiermee bereiken?

We willen zo veel mogelijk mensen naar de stembus krijgen en hen aanzetten om een bewuste en geïnformeerde stem uit te brengen. We focussen vooral op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. We gaan informeren, sensibiliseren en mobiliseren, onder meer door ambassadeurs en brugfiguren in te zetten.