Samen

naar beter

Inburgeraars welkom in de gemeente met Babbelplus

Situering

Inwoners afkomstig uit een ander land vinden moeilijk hun weg in de gemeente en naar de diensten en verenigingen. Ook al doet de gemeente al veel inspanningen. Vaak hebben ze ook behoefte aan een sociaal netwerk en aan taaloefenkansen.

Babbelplus vond plaats in drie gemeenten: Aartselaar (2016 – 2020), Schoten (2014-19) en Zwijndrecht (2015-18). Elk legden ze tot op zekere hoogte een gelijkaardig, maar ook eigen parcours af, afgestemd op de groep en op de gemeente. We presenteren als case Babbelplus Aartselaar.

Vraag

Het Sociaal Huis van Aartselaar wil anderstalige inwoners helpen om de gemeente beter te leren kennen en hun sociaal netwerk uit te bouwen. Dat bevordert hun integratie.

Onze werkwijze

Oorspronkelijke en nieuwe inwoners verkennen samen de gemeente en zoeken aansluiting bij het sociale, maatschappelijke en culturele leven. Tegelijk oefenen nieuwkomers hun Nederlands.

  • gemengde groepen samenstellen;
  • samen met deelnemers trajecten uitstippelen naar participatie;
  • de bijeenkomsten begeleiden;
  • mee zoeken naar een duurzame betrokkenheid van burgers en middenveld bij het onthalen van nieuwkomers in Aartselaar;
  • inbedding van Babbelplus in de gemeente.