Samen

naar beter

Inwoners werken aan meer biodiversiteit: Natuurlijk Boechout

Situering

Afnemende biodiversiteit is, naast de klimaatcrisis, een van de grote problemen van onze tijd. De gemeente Boechout doet inspanningen om de biodiversiteit op haar grondgebied te vergroten. Ze voorziet bijvoorbeeld inheemse beplanting voor burgers om hun tuin aantrekkelijker te maken voor bijen en andere insecten. Ze wil haar inwoners mee engageren om de biodiversiteit in de gemeente op te trekken.

Vraag

De gemeente Boechout wil een groep inwoners samenbrengen die een actieplan maakt en uitvoert om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. De groep werkt ook sensibiliserend naar de andere inwoners van Boechout. De gemeente Boechout vraagt Avansa om de groep te begeleiden.

Onze werkwijze

  • Groepsbegeleiding van de actiegroep
  • Duurzame inbedding van de actiegroep in de gemeente