Samen

naar beter

Kompaan: vrijwilligers ondersteunen nieuwkomers

Situering

Booms Welkom is een warme plek waar iedereen zich thuis voelt en die ruimte biedt aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Het is een vrijwilligersorganisatie waarin verschillende verenigingen die werken rond diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid en solidariteit actief zijn. Ze wil haar werking voor nieuwkomers uitbreiden: nieuwkomers hebben vragen en praktische problemen en weten niet waar ze terecht kunnen.

Vraag

Booms Welkom breidt haar werking uit met Kompaan: activiteiten en een buddysysteem voor nieuwkomers in de Rupelstreek. Vrijwilligers en nieuwkomers gaan samen op stap in de gemeente, bouwen hun sociaal netwerk uit en leren de gemeente beter kennen. Ze vragen Avansa om ondersteuning en begeleiding om deze nieuwe deelwerking op de sporen te zetten.

Onze werkwijze

We leggen samen met de vrijwilligers een traject af.

  • ondersteuning vrijwilligersteam: uitwerking idee nieuwe werking van activiteiten, wervingsstrategieën nieuwe vrijwilligers en deelnemers, …
  • ondersteuning opstart nieuwe werking van activiteiten;
  • ondersteuning uitwerking idee buddywerking;
  • begeleiding intervisie en evaluatiemomenten vrijwilligers;
  • begeleiding groepsbijeenkomsten vrijwilligers en deelnemers.