Samen

naar beter

Laat je stem horen: jongeren als actieve en kritische burgers

Situering

Veel jongeren volgen de politiek niet. Het verkiezingsjaar 2024 is een goede gelegenheid om jongeren politiek bewust te maken. Zodat ze een bewuste stem uitbrengen voor de Europese, regionale en federale verkiezingen in juni. En zodat ze gaan stemmen voor de lokale verkiezingen in oktober, waarvoor de opkomstplicht is afgeschaft. We willen jongeren vooral bewust maken dat hun stem belangrijk is. En dat ook zij volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.

Vraag

Safe Space vzw bereikt jongvolwassenen in Antwerpen die actief en kritisch de komende verkiezingen tegemoet willen gaan. Ze zetten voor hen een traject op. Vertrekkende vanuit hun diverse identiteiten, maken ze hen bewust van hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke positie in de samenleving. Safe Space wil hen ondersteunen om een engagement als ambassadeurs op te nemen. Als ambassadeur kunnen de jongeren anderen inspireren en aanmoedigen om hun stem te laten horen bij de verkiezingen en te participeren aan het democratisch leven. Avansa regio Antwerpen begeleidt mee dit traject.

Onze werkwijze

We organiseren verschillende Youth Talks en twee uitwisselingen met andere Europese landen. Jongeren reflecteren over komende Europese verkiezingen. Ze ontdekken dat er binnen Europa meer overeenkomsten zijn dan we soms denken.

Daarnaast staat zelfredzaamheid centraal in dit project. We verwachten van jongeren dat ze zelf dialogen en debatten organiseren, uiteraard met de nodige ondersteuning van Avansa regio Antwerpen. We geloven in de kracht van jongeren en willen hen ondersteunen. Zodat ze zelf ook in hun eigen kracht geloven!