Samen

naar beter

Mensen in gekleurde armoede verheffen hun stem

Situering

Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin mensen in armoede het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Filet Divers verbindt, emancipeert en geeft een stem en perspectief aan mensen in armoede.

Vraag

Mensen met een migratieverleden die in armoede leven, met of zonder papieren, staan aan de rand van onze maatschappij. Filet Divers brengt hen samen in een werkgroep en geeft hen een stem op verschillende niveaus: naar burgers, naar organisaties en naar het beleid. Avansa begeleidt mee de werkgroep.

Onze werkwijze

  • De groep cobegeleiden bij vormingen, ervaringen formuleren, plannen maken en contacten leggen met betrokken actoren;
  • Input geven bij de creatie van een kortfilm (2017);
  • Traject begeleiden dat leidt tot de publicatie “Een gastvrij project” (2019);
  • Traject belgeleiden dat leidt tot een tool die gebruikt kan worden tijdens interne en externe vormingen om de problematiek van intersectionaliteit juist te belichten en erover in gesprek te gaan.