Samen

naar beter

Milieuraad Stabroek herbront

Situering

In 2016 bestaat de milieuraad van Stabroek 40 jaar. Tijd om terug te kijken, en vooral: om voortuit te kijken.

Vraag

De milieuraad van Stabroek wil zich bezinnen over de opdrachten en hoe ze die in de toekomst wil aanpakken. Hoe geven ze in de toekomst inhoud aan beleidsadvisering? Hoe positioneren ze ons binnen een hecht verband met overheid, administratie en bevolking?

Onze werkwijze

We begeleiden een kort traject met de bestuursraad en met de open milieuraad. We laten hen terugblikken en formuleren opties voor de toekomst.

Dit doen we door in kaart te brengen wat de kansen, maar ook de obstakels zijn. Nadien laten we hen dromen over waar ze zich zien staan over 5 jaar. Met deze input gaan we dan als groep verder aan de slag om concrete acties en aanbevelingen te formuleren.