Participatie van vrouwen met migratieachtergrond: onderzoek, film en vervolg

135 vrouwen getuigen Dit onderzoek kreeg de welluidende naam ‘Vrouwen van nu’. 135  Antwerpse dames  met een migratieachtergrond en tientallen gerelateerde organisaties droegen hieraan bij. De vrouwen hebben roots in Latijns-Amerika, Afrika, Azië, Turkije en ook Joodse en Romavrouwen lieten hun stem horen. Het onderzoek bracht drempels en hefbomen in kaart die deze vrouwen ervaren … Meer lezen over Participatie van vrouwen met migratieachtergrond: onderzoek, film en vervolg