Nieuws of vacature: Nieuwtje

Vuurkant: Moira steekt haar vuur in het helpen van mensen

Vuurkant: Moira steekt haar vuur in het helpen van mensen vuurkant

Beluister de vijfde episode Luister naar onze vijfde aflevering van Vuurkant.   Vuurkant Vuurkant geeft stem aan ‘veranderaars’. We volgen bevlogen mensen die zich engageren om iets ten goede te keren. Elke aflevering laat liefst één, maximum twee betrokken burgers aan het woord. We hebben het over hun drive. Waar die vandaan komt en waar […]

Vrouwen van Nu: film en methodieken voor nabespreking

Vrouwen van Nu: film en methodieken voor nabespreking vrouwen kijken naar de film

Het onderzoek en de film In 2020 startte Avansa regio Antwerpen een samenwerking met de stad Antwerpen en onderzoekscentrum HIVA van KU Leuven om meer inzicht te krijgen in de participatie van vrouwen met een migratieachtergrond in de samenleving. Avansa organiseerde focusgroepen en HIVA voerde individuele diepte-interviews uit. De interviews toonden aan dat sleutelmomenten en […]

De opgefriste tuin is een fantastische ontmoetingsplek

De opgefriste tuin is een fantastische ontmoetingsplek Burenfeestje op terras in tuin

Verbeteren en verbinden Afgelopen jaar gingen we samen met de bewoners aan de slag om van het gebouw in de Gasthuisstraat een plek te maken waar ze graag thuiskomen. We hebben ingezet op twee aspecten: de aanpak van de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw en de tuin en op de verbinding tussen de bewoners. Voor […]

Vaderkracht: “Voor het eerst heb ik met andere vaders gepraat over hoe zij hun vaderrol zien.”

Vaderkracht: “Voor het eerst heb ik met andere vaders gepraat over hoe zij hun vaderrol zien.” sessie vaderkracht

De vaderrol Voor vaders is het minder evident om hun rol als vader ten volle op te nemen. Ze worden minder aangesproken over opvoedingsthema’s wegens culturele aspecten en maatschappelijke verwachtingen, maar ook de vaak kwetsbaardere (gezins)context. Vaderkracht doet net dat: vaders samenbrengen en laten reflecteren over hun rol als opvoeder. Voor het eerst heb ik […]

Other Talk goes local: lerend netwerk over polarisatie en het migratiedebat 

Other Talk goes local: lerend netwerk over polarisatie en het migratiedebat 

Lerend netwerk We kwamen 2 keer samen met de collega’s van het lerend netwerk om ons te versterken met inzichten, kritisch te reflecteren over onze werking en good practices en ervaringen met elkaar te delen. De focus ligt voornamelijk op beeldvorming, framing en de opbouw van een verbindend narratief. Waar een gemeente als Hove eerder […]

Opkomstplicht afgeschaft? Ieders stem telt!

Opkomstplicht afgeschaft? Ieders stem telt! netwerkmoment verkiezingen

Afschaffing opkomstplicht lokale verkiezingen De afschaffing van de opkomstplicht is een belangrijk thema voor de sociale sector. De vrees is dat niet alle bevolkingsgroepen even goed de weg naar de stembus vinden en dus ondervertegenwoordigd zullen zijn. Naar schatting zou maar liefst 20-25% van alle stemgerechtigden niet komen opdagen en dit zal wellicht elk jaar […]

Burgerinitiatief Gruunrant vergroent Deurne

Burgerinitiatief Gruunrant vergroent Deurne sessie gruunrant Deurne

De Sint-Rochusbuurt als werkgebied De vrijwilligers van GruunRant Deurne kozen de Sint-Rochusbuurt uit als werkgebied. Deze wijk ligt tussen verschillende groene gebieden: Rivierenhof, Boekenbergpark, Arenaweide, … Door de Sint-Rochusbuurt te vergroenen, ontstaat een groene verbinding met deze andere groene plekken. Daarnaast is de Sint-Rochusbuurt ook een levendige buurt met verschillende functies en spelers. Denk aan […]

Verhalen over migratie en armoede. Naar een tool voor organisaties

Verhalen over migratie en armoede. Naar een tool voor organisaties mensen praten bij een kopje koffie

Op het kruispunt met migratie en armoede Kruispuntdenken of intersectionaliteit stelt dat maatschappelijke ongelijkheid zich voordoet langs verschillende assen, die elkaar snijden. Individuen in een samenleving ondervinden privileges of juist discriminatie en onderdrukking op grond van een veelvoud van factoren. Denk aan gender, ethniciteit, sociale klasse, seksualiteit, religie, handicap, … Deze verschillen in kruising met […]

Vuurkant: Abdeslam, leerkracht, vrijwilliger, vader en deelnemer aan Vaderkracht

Vuurkant: Abdeslam, leerkracht, vrijwilliger, vader en deelnemer aan Vaderkracht vuurkant

Beluister de vierde episode Luister naar onze vierde aflevering van Vuurkant. Laat je helemaal warm worden!   Vuurkant Vuurkant geeft stem aan ‘veranderaars’. We volgen bevlogen mensen die zich engageren om iets ten goede te keren. Elke aflevering laat liefst één, maximum twee betrokken burgers aan het woord. We hebben het over hun drive. Waar […]

Wegwijzers nu ook actief op het Kiel

Wegwijzers nu ook actief op het Kiel Wegwijzers actief op het Kiel

Sinds 28 april hebben de Wegwijzers er een nieuwe plek bij: Cultureel ontmoetingscentrum Nova (Kiel). Elke vrijdagvoormiddag zijn ze daar aanwezig om mensen te ondersteunen. Op die manier willen we meer mensen bereiken die in deze wijk wonen. Nova is een ideale plek. Het is niet enkel een warme plek met voldoende ruimte, maar ook […]