Samen

naar beter

Wat kunnen we voor je doen?

Maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. We helpen alle betrokken actoren om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, ze samen uit te voeren en te realiseren. Zo werken we aan een samenleving waarin mensen meer engagement opnemen in hun leven, voor mekaar en voor de omgeving.

In elk traject streven we naar optimale inclusie en integratie van mensen in een maatschappelijk kwetsbare context. Mensen met een beperking, mensen in armoede en mensen die hier nieuw aankomen en met roots in de migratie. We ondersteunen hen bij hun participatie aan en integratie in de samenleving, in de wijk en in de gemeente.

Maatschappelijk engagement stimuleren:
samen bouwen aan betrokkenheid.

  • We brengen initiatiefnemers en de juiste partners bij elkaar om aan de slag te gaan. Samen met burgers ontwikkelen we hun droomscenario en maken we concrete plannen.

Beleidsparticipatie opzetten:
samen vormgeven aan je beleid

  • Overheden, instanties en organisaties die bewust kiezen voor cocreatieve beleidsvorming helpen we bij het faciliteren ervan.
  • Zowel in verbinding met actieve burgers, inwoners, gebruikers of cliënten als met mensen die niet als vanzelfsprekend meedoen. Ouderen, jongvolwassenen, laaggeschoolden, mensen die zorg ontvangen, ouders met een druk gezin, … wij weten ze te bereiken …

Burgerinitiatieven versterken:
de kracht van onderuit

  • We werken met veel plezier samen met actieve burgers bij het realiseren van hun initiatieven.

Interesse?

Wil je samenwerken? Wij ook!

Heb je een voorstel tot samenwerken? Heb je een idee dat je wil aftoetsen?
We maken graag tijd voor een babbel.