Samen

naar beter

Onze aanpak

Participatief en op maat

Elk traject start met een actieve dialoog met de betrokkenen om behoeften op het spoor te komen, te verhelderen en te vertalen naar praktijken op maat die een echt antwoord bieden.

Projectmatig

We werken projectmatig met een concreet einddoel. Op die manier kunnen we met beperkte middelen en in een afgebakende periode iets tot stand brengen en resultaten boeken.

Al lerend in groep aan de slag

We werken met groepen volwassenen in hun vrije tijd. We ontwikkelen vormen van leren die plaatsvinden in het dagelijkse leven. Mensen leren informeel, terwijl ze praten of terwijl ze iets doen. We werken in groep, met centraal daarin:

  • eigen ervaringen verkennen en vergroten
  • reflecteren over die ervaringen
  • kritisch analyseren

Waar nodig experimenteren we met nieuwe werkvormen en inhouden.

Zowel deelnemers als begeleiders leren voortdurend uit wat ze meemaken, worden wijzer en zetten stappen vooruit. Dat informele leren leiden we systematisch en procesmatig in goede banen.

Onze 6 engagementen

We baseren de uitwerking van een project steeds op een vooronderzoek.

We bereiken maatschappelijk kwetsbare burgers.

We formuleren samen duidelijke doelstellingen.

We zijn transparant in het verloop van het proces (timing en budget).

We zijn veelzijdig en ‘hands on’ in onze aanpak.

We gaan voor een blijvend en beklijvend effect op het terrein.

Onze drive? Wij geloven in de kracht van mensen

We zijn voordenkers

Wie vandaag leeft, maakt morgen mee. Dus zaaien we zoveel mogelijk zaadjes om daar morgen, samen met zoveel mogelijk anderen, de vruchten van te plukken.

We zijn katalysatoren

Door groepen, mensen en ideeën samen te brengen, en onze expertise te delen, versnellen we processen en scheppen we nieuwe waarde voor onszelf en elkaar.

We zijn verbinders

Iedereen moet mee. En als dat botst, zorgen wij ervoor dat die fusie nieuwe, positieve energie opwekt.

We zijn dromers

Door een warme toekomst te dromen, werken we gericht aan een nieuwe realiteit voor onze samenleving.

We zijn teamplayers

We werken met iedereen samen en sluiten niemand uit. Zo staan we sterker en zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk mensen mee aan boord blijven.