Samen

naar beter

Op avontuur in ‘t stad met ouders en kindjes uit opvangcentrum

Situering

In het opvangcentrum Linkeroever van het Rode Kruis wonen veel gezinnen. Ouders in een opvangcentrum hebben, net zoals andere ouders, nood aan een positief contact en leuke momenten met hun kinderen. En ook aan een goed contact met andere ouders.

Vraag

Het opvangcentrum wil ouders aanmoedigen om ontspanning en activiteiten buiten het opvangcentrum te ontdekken. Ontspanningsactiviteiten plannen kost energie en is verre van evident omdat ze in een omgeving leven waar ze zelf niet zijn opgegroeid. 

Onze werkwijze

Van begin 2020 tot eind 2021 gaan met ouders en hun jonge kinderen (0 – 6 jaar) op verkenning in Antwerpen. Ze praten met elkaar, zoeken naar de leukste plekken voor gezinnen met jonge kindjes en leren hun nieuwe buurt kennen. Samen op avontuur in ’t stad, is een verkenningstraject waar de ouders versterkt uitkomen.

  • We organiseren een maandelijks overleg met een oudergroep waarbij we participatief met de ouders van de jonge kinderen aan de slag gaan. Wat zouden ze graag doen met hun kinderen? Op welke plekken kunnen ze terecht? Hoe kunnen ze zich organiseren?
  • Iedere schoolvakantie gaan we met ouders en hun kinderen ‘op avontuur in’t stad’ en doen we een leuke activiteit. Zo leren ze de buurtvoorzieningen (het Huis van het Kind, de bib, buurtsport, …) en het brede vrijetijdsaanbod in Antwerpen kennen .