Samen

naar beter

Other talk goes local: lerend netwerk over het migratiedebat

Situering

Migratie raakt aan de dromen, kansen, bezorgdheden en levens van heel wat mensen.  Het gesprek erover moeten we dan ook met de nodige zorg en nuance voeren. Vandaag lijkt het migratiedebat echter zeer verhit te verlopen.

Hoe kunnen we het gesprek over migratie opnieuw genuanceerd met elkaar voeren?

Vraag

Caritas International en Avansa regio Antwerpen zijn op zoek naar lokale besturen die willen deelnemen aan een lerend netwerk, genaamd Other Talk goes local! Met dit lerend netwerk willen we lokale besturen mobiliseren en empoweren rond de beeldvorming en frames rond diversiteit, migratie en vluchtelingen. Samen willen we bekijken hoe we burgers die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden opnieuw bij de conversatie kunnen betrekken.

We baseren ons hierbij op enkele inzichten die verzameld werden door Other Talk, een programma met als doel nuance te brengen in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen.

Onze werkwijze

Lerend netwerk met lokale besturen

We richten een lerend netwerk op met 5-7 lokale besturen uit de regio Antwerpen.

Er worden 3 bijeenkomsten georganiseerd in de periode van april 2023 – juni 2023. Daarnaast vragen we aan 3 van de deelnemende lokale besturen om een beleidsparticipatietraject op te starten met burgers (focusgroep). De adviezen uit deze focusgroepen worden dan voorgelegd aan het lerend netwerk.

Wat willen we hiermee bereiken?

  • Deelnemers van dit lerend netwerk voelen zich versterkt in de volgende aspecten:
  • Kennis: omtrent concepten zoals het beweegbare midden, narratieven, frames, verbindende communicatie.
  • Inzicht: zowel in eigen ervaringen als door uitwisseling met andere lokale besturen.
  • Capaciteitsversterking: het in de praktijk kunnen toepassen van communicatie bestaande uit verschillende frames en het opstellen van een verbindend narratief.

We vragen aan iedere gemeente om tegen het einde van dit traject (september 2023):

  • 1 interne en 1 externe actie te formuleren aan de hand van de aangereikte frames en informatie uit het lerend netwerk.

Vanaf oktober 2023 kan Avansa regio Antwerpen ondersteuning op maat aanbieden aan die gemeenten die de opgestelde acties verder willen concretiseren en implementeren. Avansa stelt dan een voorstel met offerte op om de gekozen acties effectief mee uit te voeren.

Wie kan deelnemen?

Dit leertraject wordt in de eerste plaats georganiseerd voor lokale besturen binnen het werkgebied van Avansa regio Antwerpen. Lokale besturen buiten deze regio zijn zeker ook welkom, mits zij zich tot de bijeenkomsten kunnen verplaatsen.

Het traject

De inhoud is flexibel en afhankelijk van de noden van de deelnemende lokale besturen. We bieden graag een traject aan lokale besturen dat een mooie aanvulling is op andere trajecten die al bestaan.

De focus van Other Talk ligt voornamelijk op beeldvorming, framing en de opbouw van een verbindend narratief.

  • Introductie in basisconcepten en delen van good practices en ervaringen
  • Narratief opbouwen en tot leven brengen
  • Blik op de toekomst: tijd voor actie

Het opzetten van de acties willen we ook zo participatief en effectief mogelijk laten verlopen door de focusgroep zoveel mogelijk te betrekken bij het uitwerken ervan.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen aan dit lerend netwerk? Of ontvang je graag meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met Lies of Farid.