Samen

naar beter

Ouderklap: ouders laten stem horen naar beleid

Bianca Stoicheci

Situering

Ouders die een andere taal spreken, ouders van verschillende etniciteit, ouders die leven in generatiearmoede, … ouders met een beetje meer of een beetje minder kansen: het zijn allemaal ouders. Ze ondervinden dezelfde moeilijkheden, staan voor dezelfde struikelblokken en hebben dezelfde droom op een mooie toekomst voor hun kinderen en jongeren.
In 2014 slaan acht organisaties, waaronder Avansa regio Antwerpen, de handen in mekaar en vormen de netwerkgroep ‘Pedagogisch burgerschap’. Ze laten zich inspireren door een oud Afrikaans gezegde: ‘It takes a village to raise a child’. Beroepskrachten vinden mekaar in een lerend netwerk terwijl ze als ‘community-of-practice’ elk op het eigen terrein met oudergroepen aan de slag gaan.

Vraag

Participatie begint bij dialoog: tussen ouders onderling en tussen ouders en andere opvoedverantwoordelijken. En daarvoor vroegen de ouders om een duwtje in de rug. In Antwerpen zijn op verschillende plaatsen oudergroepen actief: in scholen, bij zelforganisaties en bij de Huizen van het Kind. Ouders ontmoeten er elkaar en wisselen ervaringen uit over het opvoeden en opgroeien in de stad. Ze wilden graag over de culturen heen met elkaar in contact komen.

Onze werkwijze

Trajecten met ouders monden in 2015 en 2016 uit in druk bijgewoonde samenkomsten: Ouderklap. Daar gaan ouders uit alle hoeken van Antwerpen (en van de wereld) met elkaar en met beroepskrachten in dialoog. We zorgden voor:

  • opzetten en begeleiden van een lerende netwerkgroep van beroepskrachten. Ze verscherpen hun visie en delen hun kennis die ze opdoen terwijl ze oudergroepen versterken en aan het woord laten;
  • samenbrengen en begeleiden van een drietal oudergroepen die zowel in 2015 als in 2016 toewerken naar het evenement ‘Ouderklap’, in samenwerking met partners;
  • organiseren en begeleiden van twee Ouderklappen waar oudergroepen tot gezamenlijke standpunten en voorstellen komen.