Samen

naar beter

Ruimte voor de buurt in buurthuis deBuurt

Situering

Buurthuis de Buurt is een initiatief van buurtbewoners rond het De Coninckplein in Antwerpen. Sinds 2013 runnen enthousiaste vrijwilligers een open huis waar iedereen welkom is en waar laagdrempelige activiteiten plaatsvinden.

Vraag

Na vijf jaar werking voelden ze de nood om de eigen werking kritisch te bekijken. Op de vele activiteiten die er plaatsvinden, is iedereen trots. Maar hoe kan het buurthuis ook een broedplaats worden voor nieuwe en verbindende initiatieven?

Onze werkwijze

Avansa begeleidt een jaar lang de vrijwilligers.

  • begeleiden van bijeenkomsten waarbij vrijwilligers terugblikken, bijleren en plannen maken;
  • steun bieden bij de ontwikkeling van materialen.