Samen

naar beter

Samen school maken in Antwerpen

Situering

Veel talent gaat verloren als jongeren problemen hebben met hun schoolloopbaan en zeker als ze de school zonder diploma verlaten. Hun achterstand toont zich al op jonge leeftijd. Ouders hebben het soms moeilijk om de schoolloopbaan van hun kind te begeleiden. Andersom slagen scholen er niet altijd in om aan te sluiten bij zorgen en vragen van ouders.

Vraag

Vanuit het Stedelijk Onderwijsbeleid kwam de vraag om te werken aan ouderbetrokkenheid: verbeter de relatie tussen de school en de ouders, wederzijds.

Onze werkwijze

Met de trajecten ‘Samen school maken’ brengen we ouders dichter bij de school en de school dichter bij de ouders:

  • elk schooljaar samenstellen van oudergroepen in twee tot drie scholen;
  • opzetten en begeleiden van langdurige trajecten die vertrekken vanuit vragen en interesses van de ouders en het schoolteam;
  • betrekken van het schoolteam