Samen

naar beter

Samenleven in een sociale woonwijk in Sint-Lenaarts

Situering

De sociale huisvestingsmaatschappij de Voorkempen heeft sinds mei 2021 een nieuwe sociale woonwijk in Sint-Lenaarts (Brecht): Kapelakker. De bewoners zijn allemaal nieuw en kennen elkaar dus nog niet goed.

Vraag

De Voorkempen wil de sociale cohesie in de wijk versterken en verbondenheid tussen de bewoners vergroten. Ze wil ook met de bewoners afspraken maken om zo problemen rond onderhoud van de woningen en samenleven te voorkomen. Participatie is de hefboom: mensen samen brengen, horen wat hun vragen en frustraties zijn en welke oplossingen ze zelf voor ogen hebben.

Onze werkwijze

Fase 1. Verkenningsfase (oktober 2021 – februari 2022)

We verzamelen de noden, verwachtingen en ideeën van de bewoners rond samenleven in de wijk. Die koppelen we terug naar De Voorkempen. Uit deze verkennende fase blijkt dat er voldoende engagement en enthousiasme aanwezig is bij de bewoners van de wijk om verder in te zetten op sociale cohesie.

standje

Fase 2. Vervolgtraject – versterken van sociale cohesie (februari – december 2022)

De kracht van sociale cohesie zit in de solidariteit tussen bewoners. Mensen helpen elkaar, kunnen meer van elkaar verdragen en voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. Sociale cohesie kan sterk bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk doordat het problemen voorkomt.

We zetten in op twee sporen:

  • verbindende acties opzetten in de wijk;
  • het buurtcomité versterken.

 We organiseren verschillende verbindende acties in de wijk:

  • plantenruil en workshop plantjes stekken;
  • huisdierenwedstrijd via Facebookpagina van de wijk;
  • winterdrink met “warme wensen voor de wijk”.

Tijdens deze activiteiten zetten we steeds in op kennismaking en uitwisseling tussen de bewoners. Hierdoor leren de bewoners elkaar goed en relatief snel kennen.

postkaartje

Met het buurtcomité organiseren we een aantal bijeenkomsten. We nemen samen hun missie en visie onder de loep. We zomen in op hun organisatiestructuur en komen tot een omschrijving van hun rol en taken en tot vergaderafspraken.