Samen

naar beter

Samenleven in een sociale woonwijk

Situering

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij in Antwerpen en omliggende randgemeentes. Naast sociale woningen verhuren en verkopen, werken ze aan goed samenleven in de sociale woonwijken. In oktober 2018 levert sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een nieuwe woonwijk op in Borsbeek. De wijk bestaat uit een mix van koop- en huurwoningen en appartementen.

We deden gelijkaardige samenlevingsprojecten in een sociale woonwijk in Wijnegem (in samenwerking met De Ideale Woning, 2019-2020) en in Loenhout (in samenwerking met De Voorkempen, 2018-2019)

Vraag

Voor alle bewoners is dit een nieuwe start, met nieuwe buren en een nieuwe woonomgeving. De Ideale Woning wil het contact tussen de bewoners bevorderen en de betrokkenheid van de bewoners vergroten. Zo wordt het aangenaam samenleven in de wijk.

Onze werkwijze

Avansa begeleidt de bewoners van september 2018 tot en met september 2019 om gezamenlijk acties op te zetten in de wijk. In 2020 doen we een vervolgtraject om een zelforganiserende buurtwerking op te zetten. Samen met de bewoners leggen we een traject af om te komen tot een duurzame wijkwerking die ingebed is in de wijk en in de werking van De Ideale Woning.

  • verkennen van de wijk (2018-2019);
  • opzetten en begeleiden van een traject met de bewoners en de huisvestingsmaatschappij dat leidt tot ideeën en voorstellen voor acties (2018-2019);
  • uitvoeren en ondersteunen van acties in de wijk (2018-2020);
  • verbindingen leggen tussen huurders, eigenaars en de sociale verhuurmaatschappij (2018-2020);
  • bevorderen en organiseren van een groeiende zelforganisatie in de wijk om samen te overleggen, plannen te maken en activiteiten te organiseren (2020).