Samen

naar beter

Schoolbabbel: ouders overwinnen spreekangst

Situering

Anderstalige ouders missen soms de taalvaardigheid, de achtergrondkennis en het zelfvertrouwen om in gesprek te gaan met de school van hun kind. Terwijl een goed contact met de school en betrokkenheid bij wat het kind doet op school, net ten goede komt aan de schoolprestaties.

Vraag

De stad Antwerpen zet een proefproject op in de Huizen van het Kind Antwerpen-Kiel , Antwerpen-Luchtbal, Borgerhout en Hoboken waarbij vrijwilligers en ouders regelmatig samen komen in deze  Huizen van het Kind om te praten over schoolgerelateerde onderwerpen. Avansa begeleidt de groepen.

Onze werkwijze

Met Schoolbabbel versterken we ouders van lagere schoolkinderen in hun contact met de school. De ouders oefenen Nederlands over schoolgerelateerde onderwerpen. In een veilige groep kunnen ze school- en opvoedingskwesties aansnijden die hen bezig houden. Zo kunnen en durven ze beter het gesprek met de onderwijzer, zorgcoördinator, … aangaan. Tegelijk is er aandacht voor het digitale, want steeds meer scholen gaan daarmee aan de slag.

Dankzij Schoolbabbel vergroten de ouders hun sociaal netwerk. Dat verhoogt hun zelfredzaamheid als ze voor opvoedkwesties komen te staan waar ze geen raad mee weten.

  • ontwerpen en uitproberen van een concept en aanpak voor Schoolbabbel;
  • samenstellen en begeleiden van Nederlandstalige vrijwilligersgroepen;
  • werkverbanden tot stand brengen met toe-leiders en intermediairs;
  • opmaken van een draaiboek met oog op inbedding en verspreiding van de opzet.