Samen

naar beter

Sociaal Adviseurs bestrijden kennisarmoede

Situering

Sociaal Adviseurs zijn vrijwilligers. Ze informeren mensen in hun thuistaal over allerlei thema’s zoals gezondheid, mentaal welzijn, opvoeding, verslavingspreventie, … Ze kunnen ook doorverwijzen naar andere diensten.

De Sociaal Adviseurs zijn brugfiguren naar hun gemeenschap omdat ze eenzelfde migratieherkomst hebben en dezelfde taal, cultuur en gewoonten delen. Ze kennen ook de moeilijkheden én sterktes die eigen zijn aan ‘leven in gemengde culturen’. Ze ervaren zelf discriminatie. Ze worden zelf geconfronteerd met negatieve connotaties over bijvoorbeeld de islam in de dagelijkse omgang en in de media. Ze beseffen dat mensen soms een ‘zware rugzak’ meedragen.

De Sociaal Adviseurs willen groepen in de samenleving bereiken die de stad Antwerpen moeilijk bereikt. Antwerpenaren met een migratieachtergrond, vaak ook met (kennis)armoede en een lage scholing, in wijken met een hoge werkloosheidsgraad en lage inkomens. Een belangrijke nevendoelstelling van Sociaal Adviseurs is om informatie over de noden van anderstalige en kansarme Antwerpenaren te verzamelen en door te geven aan de bevoegde instanties.

Vraag

Steden en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers informatie te bezorgen over essentiële onderwerpen. Zo ook de Stad Antwerpen. Daarom ondersteunt de Stad Antwerpen de Sociaal Adviseurs om mensen zo wenselijk in de thuistaal te informeren over allerlei onderwerpen.

Onze werkwijze

Sociaal Adviseurs geven homeparty’s of infosessies aan anderstalige inwoners in de stad Antwerpen. Gewoon gezellig bij de mensen thuis of in een vereniging, bij een kopje koffie of thee en hapjes.

Avansa begeleidt en ondersteunt de Sociaal Adviseurs.

  • werven en samenstellen van een meertalige vrijwilligersgroep met migratieachtergrond;
  • opleiden van de vrijwilligers;
  • samen kiezen en samenstellen van informatiesessies;
  • organiseren oefensessie(s) voor eigen publiek met focus op ervarings- en perspectiefuitwisseling tussen lotgenoten;
  • actief zoeken naar kwetsbare groepen en hun noden en organiseren van homeparty’s;
  • op vraag doorverwijzing naar stedelijke diensten, organisaties of verenigingsleven;
  • registreren en bundelen van opgedane ervaringen, vragen en evaluatie van het doelpubliek.