Samen

naar beter

Ouders van kleuters maken de brug naar school met Spring mee!

Situering

De stad Antwerpen wil de kinderarmoedebestrijding breed aanpakken. Ze wil hun gezondheid en onderwijskansen verbeteren, hen kansen geven om te sporten of van cultuur te proeven. De centrale doelstelling is om ouders te ondersteunen, zodat kinderen in goede omstandigheden kunnen opgroeien. Ook de aansluiting met het onderwijs is cruciaal.

Vraag

Een cruciale stap in de schoolcarrière van kinderen is wanneer ze voor het eerst naar de kleuterklas gaan. Het is belangrijk dat ouders deze stap mee zetten, zodat ze betrokken geraken bij de school. Ook is het belangrijk dat ze de organisaties in de buurt met een aanbod voor kinderen en ouders leren kennen. De vraag: begeleid een oudergroep van startende kleuters telkens gedurende één jaar in verschillende scholen, zodat de school daarna zelf ouders van startende kleuters kan begeleiden.

Onze werkwijze

We laten ouders kennismaken met de school, de juf en de klas. We vertrekken in de eerste plaats vanuit de persoonlijke ervaringen, behoeften en vragen van de ouders, maar ook de kleuter- en zorgleerkrachten brengen thema’s aan.

  • samenstellen van oudergroepen in kleuterscholen;
  • opzetten en begeleiden van langdurige trajecten waarbinnen ouders de school leren kennen en vice versa, opvoed- en onderwijsvragen benoemen en helpen beantwoorden, kennismaken met andere ouders en betrokken buurtactoren;
  • na implementatie steunen van het schoolteam vanuit de tweede lijn;
  • ontwikkelen van materialenkoffers vanuit vijf thema’s: tablet, zindelijkheid, spelbus, breed opvoeden en meertalig opvoeden. De koffers bevatten educatieve fiches met 5 tot 10 werkvormen en het nodige materiaal. Met de koffers kunnen ook bestaande oudergroepen in en rondom scholen aan de slag gaan.

Op maat van elke school

  • uitwerken van een draaiboek voor ouderbetrokkenheid;
  • samenstellen en produceren van welkomtasjes (met informatie en materialen);
  • ontwerpen en uitwerken van een uitleensysteem van kwalitatief spelmateriaal dat aansluit bij het pedagogisch project van de school, en dat mee door ouders beheerd wordt.