Samen

naar beter

Sterke Roma vrouwen, sterke gemeenschappen

Situering

In Antwerpen is er een grote Roma gemeenschap. Roma vrouwen dragen de grootste verantwoordelijkheid voor het gezin in uitdagende omstandigheden. Ze verkeren zelf dikwijls in een achtergestelde situatie.

De Roma-coaches van CAW Antwerpen zijn een echt expertenteam. Ze nemen een brugfunctie op tussen Roma gezinnen en allerlei diensten. Ze winnen het vertrouwen van de gezinnen. En ze ondersteunen diensten, scholen en organisaties in hun werking naar Roma gezinnen.

Vraag

De Roma-coaches willen een participatietraject samen met andere Roma vrouwen organiseren en faciliteren. Met hen willen ze positieve, educatieve en recreatieve initiatieven opzetten. Ze streven een eigen organisatie na.

Avansa gaat samen met de Roma-coaches en andere Roma vrouwen aan de slag om hen te empoweren. We versterken hun zelfbeeld en zelfvertrouwen, we werken rond rolmodellen en bieden mentorschap en psychosociale ondersteuning.

Onze werkwijze

Avansa en de Roma-coaches werken alles samen uit.

  • We maken een plan van aanpak met een aantal concrete acties en een begroting.
  • Gezamenlijk begeleiden we de sessies met de Roma vrouwen, waarbij Avansa de Roma-coaches ondersteunt.
  • Verder organiseren we uitstappen en netwerkmomenten om de onderlinge band tussen de vrouwen te versterken. En om hen in contact met andere organisaties en verenigingen.
  • Avansa begeleidt de Roma-coaches bij het opzetten van een organisatie die zich richt op het opzetten van activiteiten en projecten voor Roma (vrouwen).

De Roma-coaches zorgen voor de werving, de communicatie, tolk-vertaalwerk en geven duiding aan de medewerkers van Avansa.

Avansa, de Roma-coaches en de Roma vrouwen werken gezamenlijk een eindproduct uit.