Samen

naar beter

Thuiskomen in je buurt: inburgeraars en het aanbod in de gemeente

Situering

Met het inburgeringstraject wil de Vlaamse overheid de integratie van nieuwkomers bevorderen. Momenteel bestaat het uit een cursus maatschappelijke oriëntatie, Nederlandse taallessen en individuele begeleiding naar onder meer werk. Om de lokale integratie te bevorderen, voegt de Vlaamse overheid vanaf 2022 nog een vierde pijler toe: het versterken van het sociaal netwerk en participatie.

De vierde pijler vraagt aan gemeenten om actief integratiekansen aan nieuwkomers te bieden. De gemeenten Boom, Niel, Hemiksem, Rumst en Aartselaar slaan de handen in elkaar voor een ‘proeftuin’, een proefproject. Experimenteren en van elkaar leren staan hierbij centraal.

Vraag

De gemeenten hebben een bestaand (vrijetijds)aanbod dat aansluit bij noden en interesses van inburgeraars en dat hun sociale netwerking en participatie vergroot. Maar in hoeverre? In deze proeftuin brengen we de noden en interesses van de inburgeraars in kaart, onderzoeken we in welke mate het bestaande aanbod hierop aansluit en welke gaten er nog liggen.

Onze werkwijze

Avansa evalueert samen met de projectcoördinator (Vlotter vzw), de lokale besturen en de lokale vrijwilligers het bestaande aanbod en stemt dit af op de noden van inburgeraars. Zo geven we samen het (eventueel aangepaste) aanbod vorm.

  • Samen met de gemeenten en lokale vrijwilligers evalueren we het huidige aanbod en sturen we dit bij in functie van de noden van inburgeraars.
  • Samen met de gemeenten en lokale vrijwilligers maken we een plan van aanpak op om inburgeraars toe te leiden naar het bestaande en vernieuwde aanbod.
  • We ondersteunen de vrijwilligers bij de uitrol en opstart van hun (vrijetijds)aanbod.