Samen

naar beter

Tot in de wijk verbindt bewoners in sociale wijk

Situering

In twee sociale woonwijken, namelijk eentje in Berchem-Borgerhout, de andere in Hemiksem, ervaart de Ideale Woning weinig interactie tussen de verschillende groepen van bewoners. Niet iedereen vindt aansluiting bij het sociale leven in de wijk en bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij in Antwerpen en omliggende randgemeentes. Naast sociale woningen verhuren en verkopen, werken ze aan goed samenleven in de sociale woonwijken.

Vraag

De Ideale Woning wil de bewoners beter betrekken bij de wijk en bij mekaar en verder ook de communicatie met de Ideale Woning verbeteren. De ideale Woning vraagt Avansa om het sociaal netwerk van de bewoners te helpen verbreden.

Onze werkwijze

Avansa begeleidt groepen sociale huurders zodat ze komen tot participatie in de wijk. We spreken Nederlandstalige en anderstalige bewoners (ouders, …) aan op wat hen verbindt, namelijk wonen in de buurt, sociale huurder, ouderschap, …

Door hun sociaal netwerk te verbreden vinden ze sneller hun weg in het wijkleven. Ook gaat de communicatie tussen anderstalige en Nederlandstalige huurders onderling en de sociale verhuurder zo beter lopen.