Samen

naar beter

Vaderkracht: de vaderrol herwaarderen en ondersteunen

Situering

Vaders die hun vaderrol betrokken opnemen, dragen bij tot het welzijn van heel het gezin. Meer zelfs: ze spelen een preventieve rol in de maatschappij op vlak van kinderarmoede, familiaal geweld, ongewenste zwangerschap en jeugdcriminaliteit.

De Vlaamse overheid, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering, lanceerde eind 2021 een projectoproep rond “Gedeeld en betrokken ouderschap”. Ze roepen op tot projecten die de evenwaardige rol van vaders binnen opvoeding willen ondersteunen.

Vraag

Voor vaders is het minder evident een ouderrol in te vullen. Omwille van culturele facetten, maatschappelijke verwachtingen maar ook de vaak kwetsbaardere (gezins)context, hebben vaders met etnisch-diverse roots minder kansen om een betrokken vaderschap op te nemen.

Tijd om de vaderrol te herwaarderen en te ondersteunen. Samen met het Internationaal Comité zetten we het project Vaderkracht op. Door de samenwerking met het Internationaal Comité (IC) bundelen we onze deskundigheden.

Het Internationaal Comité is een multiculturele federatie met een 100-tal aangesloten verenigingen in de regio Antwerpen. Elke vereniging bereikt specifieke doelgroepen qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.

Als Avansa hebben we jarenlange ervaring met participatief en projectmatig werken rond het thema opgroeien.

Onze werkwijze

Participatief werken betekent dat we een project niet vooraf tot in detail uitschrijven en dat we witruimte voorzien. We stellen een stuurgroep samen uit bestuursleden van zelfverenigingen van het IC. Die zet mee de lijnen van het project uit. De stuurgroep heeft voeling met de vaders uit hun achterban. Ze horen dagelijks hun verzuchtingen en uitdagingen.

De vaderrol op een goede manier invullen is niet altijd evident, maar zeker vaders met een migratieachtergrond ervaren veel drempels. De stuurgroep bepaalt de prioritaire thema’s zijn waarrond we gaan werken: de balans werktijd versus gezinstijd, omgaan met pubergedrag en ondersteunen bij schooltaken.

Uit onderzoek blijkt dat vaders minder geneigd zijn om zich aan te sluiten bij een praatgroep. Al onze vaders houden wel van activiteiten samen met hun kinderen. Een bezoek aan de zoo, een sportdag, het zijn kansen tot leuke herinneringen creëren voor vader en kind. De moeders zijn voor een keer niet welkom.

Verder organiseren we op 21 mei 2022 een denkdag: onze vadergroep ontmoet er zowel andere vaders als moeders, ook oudergroepen uit Nederland sluiten zich aan. De uitdaging om kinderen tussen 2 culturen op te voeden blijkt gemeenschappelijk gespreksvoer.