Samen

naar beter

Verenigingen werken samen rond SDG’s in Schoten

Situering

De gemeente Schoten wil extra inzetten op de duurzame ontwikkelingsdoelen (‘Sustainable Development Goals – SDG’s). De 17 SDG’s vormen een wereldwijd actieplan om tegen 2030 onze planeet en maatschappij op een duurzame koers te brengen. Daarvoor is er nood aan samenwerking, op internationaal en nationaal niveau, maar ook heel lokaal, met verenigingen en burgers. Enkel door samen te werken zullen we erin slagen de uitdagingen het hoofd te bieden.

Vraag

Hoe kunnen verenigingen en inwoners in Schoten in de toekomst samenwerken rond de SDG’s? Kunnen ze elkaar versterken? Kunnen er duurzame partnerschappen gesmeed worden? We nodigen de verenigingen in Schoten uit om dit samen te onderzoeken.

Onze werkwijze

We organiseren in december 2022 – februari 2023 vijf sessies om een plan van aanpak uit te werken.

  • De deelnemers leren elkaar beter kennen en maken kennis met de SDG’s.
  • De deelnemers denken na over wat ze al doen in het kader van de SDG’s en welke acties ze nog kunnen ondernemen. We stelden een kalender op met alle activiteiten die de verenigingen in 2023 organiseren.
  • Aan de hand van de methodiek ‘world café’ brainstormen de verenigingen verder over mogelijke acties in het kader van de SDG’s.
  • De gemeente geeft feedback op alle geformuleerde acties en de deelnemers kiezen een top 3 om verder uit te werken.
  • De deelnemers werken hun 3 favoriete acties verder uit om hier concreet mee aan de slag te kunnen gaan.

stoelen staan klaar voor de sessie