Samen

naar beter

Versla je wijk: verhalen over wat beweegt in sociale woonwijken

Situering

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij in Antwerpen en omliggende randgemeentes. Naast sociale woningen verhuren en verkopen, werken ze aan goed samenleven in de sociale woonwijken. Ze verspreiden een nieuwsbrief om de sociale huurders te informeren. 

Vraag

De Ideale Woning wil de bewoners meer stem geven en mee de inhoud voor de nieuwsbrief laten leveren. Elke wijk of wooncomplex krijgt een eigen nieuwsbrief met, naast algemene informatie, ook wijkspecifieke informatie. 

Onze werkwijze

Avansa begeleidt een groep vrijwillige buurtreporters die inhoud voor de nieuwsbrief vergaren. Ze verhalen over inspirerende initiatieven en acties van en in wijken, en over troeven en pijnpunten van het samenleven in sociale woonwijken.

  • samenstellen, begeleiden, uitsturen en opvolgen van de reporters;
  • ondersteunen bij redactioneel werk.