Samen

naar beter

Vrijwillige inburgeringscoaches

Situering

Als nieuwkomer in een land inburgeren is dikwijls een lang proces: het land leren kennen, de taal leren, een sociaal netwerk uitbouwen, een job vinden, … In heel wat landen liepen er al projecten waarbij vrijwilligers inburgeraars ondersteunen bij het oefenen van de taal en om hun weg te vinden in de samenleving.

Vraag

Voormalig Minister van Inburgering Geert Bourgeois werd vooral geïnspireerd door het landsbrede model van taalmaatjes in Nederland. Via een projectoproep van het Vlaamse luik van het Europees Integratiefonds en met steun van Inburgering Vlaanderen werkten drie partners een Vlaams concept Inburgeringscoaching uit.

Onze werkwijze

Tempera zorgde aan de hand van een uitgebreid onderzoek naar bestaande gelijkaardige initiatieven in binnen- en buitenland voor een omschrijving van het concept. Deze studie was daaropvolgend de leidraad voor Avansa om in samenwerking met Onthaalbureau Inburgering Antwerpen een proefproject te starten in de stad Antwerpen. Een tweede proefproject werd opgezet in de gemeente Liedekerke met medewerking van het lokaal bestuur.

Nederlandstalige vrijwilligers en inburgeraars vormen duo’s die gedurende negen maanden mekaar minstens tweewekelijks ontmoeten. Ze oefenen het Nederlands terwijl ze stukjes van de samenleving ontdekken en leren begrijpen.

Avansa neemt deze taken op:

  • bijdragen aan de ontwikkeling van het concept
  • Inburgeringscoaching / Samen inburgeren;
  • twee proefprojecten opzetten en begeleiden;
  • groepen Nederlandstalige vrijwilligers en inburgeraars
  • samenstellen en begeleiden;
  • de duo’s matchen en opvolgen;
  • een draaiboek, website en ondersteunende materialen opmaken;
  • bijdragen aan de implementatie van het initiatief in Vlaanderen, onder meer door de begeleiding van publieksmomenten.