Samen

naar beter

Vrijwillige ‘Woonzoekers’ helpen gezinnen uit crisiswoning

Situering

Mensen in crisisopvang van het OCMW stromen moeilijk door naar de private huurmarkt. Hun hoofd zit vol met andere zorgen, de huurmarkt is overbevraagd, de huurprijzen zijn hoog, …

Vraag

Het OCMW wil een buddysysteem waarbij vrijwilligers samen met gezinnen in een crisiswoning op zoek gaan naar een geschikte woning.

Onze werkwijze

We begeleiden de vrijwillige woonzoekers. Weerkerende knelpunten en obstakels bespreken we met het OCMW.

  • samenstellen van de vrijwilligersgroep;
  • de vrijwilligersgroep versterken via reflectie- en planningsbijeenkomsten;
  • bijsturing van de Woonzoekers: na een jaar verlaten we het buddysysteem (vrijwilliger die gekoppeld is aan een gezin) en werken we vanuit een Woonzoekerplek waar gezinnen en vrijwilligers elkaar wekelijks ontmoeten;
  • verzamelen en bespreken van vragen, noden en pijnpunten van zowel verhuurders als huurders, resultaten terugkoppelen naar het OCMW.