Samen

naar beter

Vrouwen van Nu: een traject rond hoop (2023)

© Florence Timmermans

Situering

Vrouwen van Nu is in 2021 gestart als een project van Avansa regio Antwerpen, Stad Antwerpen en onderzoeksinstituut HIVA (KULeuven)  over de uitdagingen die vrouwen met een migratieachtergrond ervaren in hun leven.  Aan 135 vrouwen werd gevraagd wie of wat hen tegenhield en ontmoedigde bij hun participatie aan de samenleving.  Maar vooral: wie hen aanmoedigde om positieve keuzes te maken in hun leven en wie hen hoop gaf. Die twee polen kregen de naam ‘Poortwachter’ en ‘Hoopgever’ in het onderzoeksrapport.
Uit dit onderzoek kwam ook een film met sterke getuigenissen van 8 vrouwen.

 

Vraag

Vrouwen van nu hebben nood aan hoopgevers, rolmodellen die hen kunnen inspireren in hun empowerment. De rol van de hoopgever blijkt steeds weer cruciaal in de weg die vrouwen afleggen.

Hoe wordt je hoopgever voor jezelf, je dichte omgeving, je gemeenschap? Welke poortwachters kom je tegen in je leven? Welke patronen neem je mee? Welke patronen wil je doorbreken?

Onze werkwijze

sessie vrouwen van nu

In dit traject gaan we met drie groepen vrouwen op zoek naar de hoopgevers in hun leven. Wie of wat geeft hen hoop? Op welke momenten in het leven waren ze er voor hen?’ Wanneer waren ze hun eigen hoopgever?

Maar we hebben het ook over de poortwachters, in henzelf, in hun omgeving. Op welke momenten hielden ze hen tegen? En wat is er nodig om langs die poortwachter heen te lopen?

Via creatieve werkvormen gaan we op zoek naar antwoorden. We experimenten met forumtheater en gaan op die manier op zoek naar hefbomen.

Met de input uit deze groepsbijeenkomsten maken we een eindproduct dat breed verspreid kan worden. Verhalen van hoop in de stad.

 

Slotdag 13 mei 2023

sessie vrouwen van nu
© Florence Timmermans
sessie vrouwen van nu, forumtheater
© Florence Timmermans

Op 13 mei komen de drie vrouwengroepen samen. Het is een inspirerende dag! Er wordt gezongen en verhalen gedeeld. In het forumtheater ontmoeten hoopgever en poortwachter elkaar. Er is tijd voor zelfzorg en lekker eten. Iedereen vertrekt naar huis met volle energie en de eerste echte lentezon maakt er een onvergetelijke dag van.