Samen

naar beter

Vrouwen van Nu: meer participatiekansen voor vrouwen met een migratieachtergrond

© Florence Timmermans

Situering

In 2021 start Avansa regio Antwerpen een samenwerking met de stad Antwerpen en onderzoekscentrum HIVA van KU Leuven om meer inzicht te krijgen in de participatie van vrouwen met een migratieachtergrond in de samenleving. Avansa organiseert focusgroepen en HIVA voert individuele diepte-interviews uit.

De inzichten, ervaringen en verhalen kunnen we uiteraard niet voor onszelf houden. Dit moeten we delen! In 2022 presenteren we de bevindingen.

  • Samen met het productiehuis Gletsjer maakte Avansa een pakkende film waarin negen vrouwen met een migratieverleden getuigen over hun participatieparcours.
    Ga je er graag zelf mee aan de slag? Dan kan deze methodiekenbundel het gesprek helpen voeren.
  • Een publicatie opgesteld door HIVA waarin de vele inzichten gebundeld zitten met aanbevelingen op individueel, organisatie- en bestuursniveau.
  • Actiefiches en aanbevelingenpaper voor Stad Antwerpen bieden een aanzet om concreet met deze inzichten aan de slag gaan.

Vraag

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen van nu nood hebben aan hoopgevers, rolmodellen die hen kunnen inspireren in hun empowerment. De rol van de hoopgever blijkt steeds weer cruciaal in de weg die vrouwen afleggen.

  • Maar hoe wordt je hoopgever? Voor jezelf, je dichte omgeving, je gemeenschap? Welke poortwachters kom je tegen in je leven? Welke patronen neem je mee? Welke patronen wil je doorbreken? We gingen op zoek naar antwoorden in een traject met vrouwen.
  • Uit het onderzoek blijkt ook dat ook hulp- en dienstverleners een cruciale rol spelen in de maatschappelijke participatie van vrouwen met een migratieachtergrond. We brachten dienstverleners samen in een lerend netwerk.

Onze werkwijze

Traject met vrouwen (voorjaar 2023)

In dit traject gaan we  met drie groepen vrouwen op zoek naar de hoopgevers in hun leven. Wie of wat geeft hen hoop? Op welke momenten in het leven waren ze er voor hen?’ Wanneer waren ze hun eigen hoopgever? Maar we hebben het ook over de poortwachters, in henzelf, in hun omgeving. Op welke momenten hielden ze hen tegen? En wat is er nodig om langs die poortwachter heen te lopen? 

Via creatieve werkvormen gaan we op zoek naar antwoorden. We experimenten met forumtheater en gaan op die manier op zoek naar hefbomen.
4 vrouwen die deelnemen aan het project vertellen ons wat hoop voor hen betekent en hoe ze het zelf ook willen doorgeven. Luister naar hun verhaal.

vrouwen in een sessie
© Florence Timmermans

Lerend netwerk voor dienstverleners (najaar 2023)

We brengen hulp- en dienstverleners en vrouwen met een migratieachtergrond samen in een kort, maar krachtig lerend netwerk.  Met als insteek deze centrale vraag:  ‘Hoe kunnen hulp- en dienstverleners vrouwen met een migratieachtergrond versterken en hun participatiekansen verhogen?’  

Vanuit dit lerend netwerk verzamelen we tips en tricks in een inspiratiegids voor dienstverleners
Noden, kansen en hiaten die we met het lerend netwerk vaststellen, vertalen we naar beleidsaanbevelingen voor de stad Antwerpen. 

Het lerend netwerk blijft voortbestaan onder de vleugels van GemmA, Steunpunt Gender en Migratie.  

 

Vrouwen rond de tafel
© Flrorence Timmermans