Samen

naar beter

Vrouwen van nu: beleidsaanbevelingen voor meer participatie van vrouwen met migratieachtergrond

Situering

Antwerpen is in al haar facetten een superdiverse stad. Om meer gelijke kansen te genereren, wil de stad volop inzetten op de participatie van vrouwen met een migratieachtergrond aan de samenleving. Het gaat niet enkel over de deelname aan de arbeidsmarkt, maar ook over sociale en maatschappelijke participatie.

Vraag

Eerst wil de stad in kaart brengen welke drempels in de maatschappij aanwezig zijn, zoals discriminatie, structurele uitsluitingsmechanismen, en bijvoorbeeld meer praktisch: het debat rond religie in onze samenleving. Daarnaast wil ze ook zicht krijgen op de drempels in de omgeving van de vrouwen, zoals beperking van de zelfbeschikking en rollenpatronen. En ze wil weten wat wel werkt en een versterkend effect heeft op de participatie van deze vrouwen.

Avansa regio Antwerpen en HIVA-KULeuven engageren zich in 2020 om het onderzoek te voeren en beleidsaanbevelingen te formuleren waarmee de Stad Antwerpen aan de slag kan. De beleidsaanbevelingen zullen de drempels duidelijk benoemen én hefbomen aanreiken die vrouwen met een migratieachtergrond meer kansen geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Onze werkwijze

Vrouwen op het evenement

Het onderzoek loopt van voorjaar 2021 tot voorjaar 2022. We kiezen ervoor om het onderzoek te voeren samen mét vrouwen met een migratieachtergrond. We benaderen het vanuit een participatieve insteek, waarbij we verschillende organisaties, individuen, groepen van vrouwen met een migratieachtergrond samenbrengen. Ze gaan in gesprek over de thema’s die zij belangrijk vinden als het gaat over de drempels en hefbomen om actief te kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Vanuit Avansa regio Antwerpen ligt onze focus voornamelijk op groepsgesprekken. We vinden de uitwisseling van de vrouwen onderling belangrijk om zo een gesprek te stimuleren en te komen tot gedragen aanbevelingen.

HIVA-KULeuven richt zich op individuele interviews om te verdiepen binnen bepaalde thema’s. Daarnaast brengen zij enkele organisaties en bepaalde methodieken in beeld die werken met vrouwen met een migratieachtergrond om daaruit te leren naar de toekomst. Het eindrapport wordt geschreven door het HIVA, met input vanuit het gehele onderzoek.

Fase 1 (mei – september 2021)

  • We doen interviews met organisaties en diensten.
  • We doen procesbegeleiding met zowel bestaande als nieuw samengestelde vrouwengroepen. Op basis van hun input brengen we in kaart: de drempels, hefbomen, sleutelfiguren en sleutelplaatsen om tot participatie te komen.

Fase 2

KULeuven HIVA doet onderzoek naar het huidige aanbod van organisaties, diensten en vrouwenverenigingen en toets dit af aan wat er qua noden en hefbomen verteld werd in fase 1.

Fase 3 (december 2021 – mei 2022)

  • We maken een film over de drempels, hefbomen, … die in fase 1 naar boven kwamen. Met de film willen we bepaalde thema’s bespreekbaar maken, zowel binnen een lokaal bestuur, organisaties als onderling bij de vrouwen zelf. Wat herken je, wat kan inspireren, hoe moeten we hiermee verder?
  • We doen verschillende groepsgesprekken met vrouwen die we leerden kennen tijdens fase 1. Deze input verwerken we samen tot beleidsaanbevelingen en concrete suggesties hoe sommige van deze aanbevelingen in de praktijk kunnen vorm krijgen.