Samen

naar beter

Welkom in Mortsel, Oekraïense vluchtelingen

Situering

Sinds de oorlog in Oekraïne in 2022, komen Oekraïense oorlogsvluchtelingen ook in België terecht. Zo ook in Mortsel. Zoals vele oorlogsvluchtelingen in een nieuwe samenleving hebben ze een hoofd vol vragen en een zee van tijd. De weg naar diensten, voorzieningen, verenigingen, burgerinitiatieven en het vrijetijdsaanbod in de gemeente is voor hen totaal onbekend terrein.

Deelnemen aan het gemeentelijke samenleven is moeilijk door allerlei hindernissen, zeker ook door de taal. Ze hebben ook geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen met vragen en praktische problemen.

Vraag

Met “Welkom in Mortsel” willen we bijdragen aan een warm onthaal en opvang voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen zodat ze kunnen participeren aan het maatschappelijke leven in Mortsel. Om dit te bereiken is het essentieel dat de stad Mortsel, middenveld, vrijwilligers en oorlogsvluchtelingen de handen in mekaar slaan.

Onze werkwijze

We begeleiden van juni tot september 2022 een kort traject.

We vragen naar hun interesses, ambities, capaciteiten en vragen. We proberen een antwoord te bieden op de vele vragen die ze hebben. We nemen ook opvoedinggerelateerde thema’s op omdat er een expliciete nood aan is bij de vele moeders met kinderen. Ze maken samen kennis met diensten, voorzieningen, middenveldinitiatieven, gewoontes en regelgeving in de Mortsel.

We brengen Oekraïense oorlogsvluchtelingen samen met vrijwilligers. Een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Vanuit de Oekraïense vluchtelingen was de opkomst groot. Een tiental vrijwilligers engageerden zich om met de vluchtelingen kennis te maken en samen dingen te doen.

Ze leren elkaar kennen, praten over hun interesses en hobby’s, wisselen ideeën uit voor gezamenlijke activiteiten, … De vrijwilligers organiseerden vanuit de geopperde ideeën de uitstappen. Ze gingen naar kindertheater, concert, citytrip Antwerpen, Planckendael, buurtbarbecue, …

een sessie