Samen

naar beter

Missie en visie

Onze missie

Avansa, dat  zijn wij. Dertien pluralistische sociaal-culturele organisaties actief in even veel regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen streven we naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij.

Voluit voor de regio’s

Wij houden de vinger aan de pols van de samenleving. Wat leeft bij de inwoners en organisaties in onze regio’s, dat is wat telt voor ons. Rond die maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen ondernemen we actie.

Versterken

We creëren een breed gamma aan leerrijke praktijken voor volwassenen, dat is onze expertise. We brengen mensen in hun vrije tijd samen en versterken hen, als gemeenschap, groep en individu.

Veranderen

Maatschappelijke dynamiek, daar is het ons om te doen. Daarom laten we kritische stemmen horen en stimuleren we sociale innovatie. Altijd met volle aandacht voor wat in de toekomst anders en beter kan.

Verbinden

We zijn bruggenbouwers. Onze deur staat voor iedereen open. Netwerken en samenwerken zijn onze tweede natuur. We bundelen onze krachten met die van organisaties, burgerinitiatieven, steden en gemeenten, … Ieder zet zijn eigen sterktes in. Elkaar aanvullen is een troef.

 

Onze visie

Voor iedereen

Iedereen mee aan boord, dat is wat we willen. Iedereen is voor ons gelijkwaardig. Elke volwassene moet de kans krijgen te leren en deel te nemen aan het sociale en culturele leven.

Voor vernieuwing

We houden van methodes die verrassen en het verschil maken. Met zowel vernieuwende experimenten als beproefde werkwijzen maken we onze ambities waar.

Voor verschil

De waarde van het verschil, daarvan zijn we overtuigd. Respect voor verschillende visies, diverse levensbeschouwingen en uiteenlopende achtergronden zien we als basis voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.

Ons werkgebied

Van Essen tot Boom, van Zwijndrecht tot Malle…, ons werkingsgebied omvat de 30 steden en gemeenten van het arrondissement Antwerpen, inclusief de negen districten in de stad Antwerpen.

Ons team

Wie we zijn

Een lerende en horizontaal gestructureerde organisatie met enthousiaste medewerkers.

Met onze 26 medewerkers die dagelijks over het werkingsgebied uitzwermen zijn we goed ingebed in onze regio om te detecteren we wat er leeft, beweegt en nodig is.

Bestuur

William Strobbe – voorzitter
Paul Van Mechelen – penningmeester
Jos Moeskops – secretaris
Anne Lambers
Geert Lauwers
Johan Mast
Maria Arredondo

Algemene Vergadering

Anne Lambers
Geert Lauwers
Herta Krieger
Johan Mast
Jos Moeskops
Katrien Segers
Liesbet Tilsley
Malika Jamal
Maria Arredondo
Paul Van Mechelen
Renée Van der Veken
Sahla Hajou
Stan Scholiers
Sven Svensson
William Strobbe
Yvonne De Roose

Vormingsaanbod

Ken je ons vormingsaanbod al?

Ben je een sociaal-culturele groep (lokale vereniging, bewonersgroep, … ), een non- of social-profitorganisatie of overheid? Werk je in ons werkingsgebied met volwassenen?
Dan kan je bij ons cursussen, lezingen, workshops en wandelingen aanvragen. Wij drukken de boekingsprijs, jij drukt de deelnameprijzen.

Downloads

Ons logo: voor schermvoor drukwerk
Heb je een specifiek logo nodig (om te gebruiken tegen een gekleurde achtergrond bijvoorbeeld), geef ons een seintje.

Onze werking
Lees ons Voortgangsrapport 2021-2025 (pdf)

Onze publicaties
Ontdek onze publicaties en websites die voortvloeien vanuit een van onze projecten.